Předpis Školní jídelny / Více informací (PDF ~ 422,98 kiB)

Všeobecné podmínky pro stravování ve školní jídelně:

  1. Každý žák školy má právo stravovat se ve ŠJ pokud závažným způsobem neporušuje režim stravování ve školní jídelně. Při závažném přestupku organizačního režimu školního stravování, nebo neplacení stravného mu bude stravování pozastaveno.

  2. Odhlášky a přihlášky obědů: téhož dne do 6:00 - 6:15 hodin a to osobně nebo telefonicky nebo den předem. NEODHLÁŠENÝ A NEODEBRANÝ OBĚD JE STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁN!!!
  3. Výdej do jídlonosičů zákonným zástupcům nemocných dětí se provádí pouze v 1. den nepřítomnosti, před výdejem pro strávníky ve ŠJ, tzn. do 11:15 hodin. Jídlo je vydáváno k okamžité spotřebě v ŠJ. Pokrm se musí zkonzumovat nejdéle do 4 hodin po výdeji. Na případné problémy způsobené přepravou a špatným skladováním odnesených jídel nenese ŠJ odpovědnost.
  4. Do 15. dne v měsíci je třeba, aby strávníci předložili vedoucí ŠJ doklad o zaplacení obědů na následující měsíc.
    ( Netýká se strávníků, kteří platí sporožirovýn účtem nebo účtem jiné banky. )
 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2024
Webdesign & Development: FUTURE   
π